Europa vs. Facebook: Prenos osobných údajov do USA v ohrození

Termín prednášky bol 16.06.2015 od 14:40 – 15:00
V rámci podujatia IT právo 2015: Nový Autorský zákon a zmluvné vzťahy. Cloud a právo. Zodpovednosť za internetový obsah.

Prezentácia bude analyzovať prebiehajúce prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚ spájaným s Maximillianom Schremsom, rakúskym študentom práva a aktivistom v pozadí iniciatívy ‘Europe v Facebook’. Úvodná časť bude venovaná terajšiemu právnemu rámcu prenosu osobných údajov do tretích krajín, t.j. mimo EÚ/EHP a následne prejde k predmetu daného prejudiciálneho konania. Tým je najmä otázka kompetencií národných orgánov ochrany osobných údajov v súvislosti s rozhodnutím Komisie ‘Safe Harbor’, na základe ktorého dnes osobné údaje prenáša do Spojených štátov väčšina amerických spoločností pôsobiacich v Európe. Otázky, ktorými sa Súdny dvor EÚ momentálne zaoberá znejú: „Je národný orgán ochrany osobných údajov absolútne viazaný rozhodnutím Komisie ‘Safe Harbor’ z roku 2000, podľa ktorého je úroveň ochrany osobných údajov v Spojených štátoch dostatočná, ak údajne zákony a prax v Spojených štátoch neposkytujú dostatočnú úroveň ochrany? Subsidiárne, môže tento organ viesť vlastné vyšetrovanie v tejto veci vzhľadom na vývoj, ku ktorému došlo od roku 2000?” Prezentácia vysvetlí, prečo dané prejudiciálne konanie predstavuje bezprecedentnú výzvu pre doterajšie vnímanie prenosu osobných údajov do Spojených štátov na základe zásad Safe Harbor a aké dôsledky môže mať rozsudok Súdneho dvora EÚ pre európsky a americký IT biznis. Tieto dôsledky nie sú relevantné len pre IT gigantov ako Facebook, Google alebo Yahoo, ale pre akékoľvek spoločnosti, ktoré prenášajú osobné údaje z EÚ/EHP do Spojených štátov na základe zásad Safe Harbor.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA