Efektívny manažment a reporting bezpečnostných hrozieb prostredníctvom rozšírenej viditeľnosti do siete

Termín prednášky bol 23.05.2019 od 14:25 - 14:45
V rámci podujatia Informačná a kybernetická bezpečnosť prakticky

Zabezpečenie dostupnosti kritických služieb, infraštruktúry a aplikácií nie je možné v dnešnej dobe robiť bez rozšírenej viditeľnosti do siete. Vysvetlíme si, prečo je dobré uchovávať, korelovať, vizualizovať a interpretovať dáta z Flowmonu pre detailné analýzy, ako nastaviť rôzne typy notifikácií, či integrovať Flowmon s ďlašími nástrojmi pre automatizovaný reporting a mitigáciu prevádzkovo - bezpečnostných udalostí. Oprieme sa aj o prístup pre budovanie incident manažmentu z pohľadu prevádzkových oddelení a ich podstatnú úlohu v koordinovaní krokov s jednotlivými IT oddeleniami zodpovednými za analýzu problémov a realizáciu nápravných opatrení (a to najmä z pohľadu súčasnej legislatívy a výpadkov kritických služieb).

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Partneri AcronisESETFlowmonGFIgreycortexIBMTUV SUDpwc

Mediálni partneri education.skpcrevue

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA