Best practices z oblasti informačnej/kybernetickej bezpečnosti

Termín prednášky bol 23.05.2019 od 11:25 - 11:45
V rámci podujatia Informačná a kybernetická bezpečnosť prakticky

Best practice, je všeobecný výraz pre formalizovaný súbor osvedčených postupov v konkrétnom odbore a odvetví. Tieto rámce definovaných postupov sú typickou súčasťou systémov manažérstva kvality. Manažérsky systém je samoregulujúci mechanizmus procesného riadenia spoločnosti, ako systém nástrojov slúžiacich manažmentu pri dosahovaní cieľov spoločnosti v oblasti kvality a uspokojovania požiadaviek klientov. Keďže riadenie informačnej bezpečnosti ako aj riadenie IT služieb sú práve predstaviteľmi akreditovaných manažérskych systémov, založených na riadení kvality, je možné očakávať, že pre kybernetickú bezpečnosť taktiež existujú takéto formalizované a všeobecne uznané postupy. Ktoré to sú a aká je ich použiteľnosť?

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Partneri AcronisESETFlowmonGFIgreycortexIBMTUV SUDpwc

Mediálni partneri education.skpcrevue

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA