Súčasné prostredie a aktivity v oblasti kybernetickej bezpečnosti v SR

Termín prednášky bol 18.05.2016 od 09:45 - 10:10
V rámci podujatia Bezpečná komunikácia/Šifrovanie dát

Účelom  prezentácie je informovať verejnosť o prebiehajúcich zmenách a aktivitách v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti vyplývajúcich z novej Koncepcie kybernetickej bezpečnosti a Akčného plánu na roky 2015 až 2020. Cieľom týchto aktivít je predovšetkým, vytvoriť interoperabilné prostredie v štáte, a to z hľadiska  jeho dôveryhodnosti medzi verejným, akademickým a súkromným sektorom a zabezpečiť transparentnosť tohto prostredia na národnej úrovni. Z uvedeného dôvodu je potrebné prijať aj nové právne úpravy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré vytvoria základný predpoklad pre riešenie tejto problematiky v Slovenskej republike. Príspevok  sa preto sústreďuje na konkrétne úlohy definované v strategických oblastiach, ktorými sú najmä vytváranie povedomia a bezpečného prostredia, vzdelávanie a rozširovanie národnej a medzinárodnej spolupráce a kompetentnosti Slovenska.  Pozornosť je venovaná aj vytváraniu vhodného legislatívneho prostredia, praktickým cvičeniam a rozvíjaniu vzťahov na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.

Súčasné prostredie a aktivity v oblasti kybernetickej bezpečnosti v SR

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri IBM Slovensko

Hlavní partneri konferencie ArdacoBesetEsetLynxSlovak telekom

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA