Agilita – tak ako sa osvedčila nám…

Termín prednášky bol 18.10.2017
V rámci podujatia Konferencia Projektový manažment: “Agilita a biznis hodnota v projektoch”

Agilita – tak ako sa osvedčila nám...
Softvér je v mnohých odvetviach základným stavebným prvkom hodnototvorných procesov firmy. S rozširovaním softvérových systémov a ich pokrytia biznis procesov rastie aj komplexita systémov samotných, ako aj prostredia do ktorého nový systém typicky integrujeme. Frekvencia zmien sa zrýchľuje, miera neurčitosti a vzájomného ovplyvňovania rôznymi faktormi rastie. Toto je realita dnešných dní a jeden z motivátorov prečo uvažujeme o zavádzaní agile princípov. Zároveň nie všetky predpoklady ideálneho agile prístupu je možné zvyčajne naplniť. Ako sme sa v PosAm-e vysporiadali s reálnym svetom okolo pri zavádzaní agile – to je téma mojej prednášky.

Obsah je chránený heslom. Odomknúť

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie Inzagitatra banka

Partneri Nextlebelconsulting

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA