Manažment záujmových skupín

Termín prednášky bol 21.10.2014 od 13.00 - 18.30
V rámci podujatia 8. ročník výročnej konferencie Projektový manažment 2014

Východiská:
Manažment záujmových skupín, tzv. stakeholder management, je v súčasnej hyper dynamickej dobe jednou z najdôležitejších aktivít pre správne riadenie vašej organizácie, podnikania a je neodmysliteľnou súčasťou celého životného cyklu projektu. Každý z nás robí všetko preto, aby bol jeho projekt úspešný a firma tvorila zisk. A práve preto je nevyhnutné vedieť identifikovať, vyhodnotiť a následne riadiť formálne aj neformálne vzťahy v rámci interného ale aj externého prostredia organizácie ako aj projektu. Len na základe dostatočného poznania týchto vzťahov môžeme znížiť dopad negatívnych vplyvov alebo ich dokonca úplne eliminovať a vyhnúť sa situácii, kedy sa z rizika stáva problém, ktorý môže dokonca zastaviť realizáciu projektu, zmenu alebo obchodné rokovanie. Na druhú stranu je potrebné využívať všetky možnosti, ktoré nám identifikované záujmové skupiny poskytujú a tak úspešne dosahovať stanovené ciele, realizovať projekty alebo vytvárať výnimočné obchodné vzťahy. Cieľom workshop-u bude prejsť si celý proces riadenia záujmových skupín a to od ich identifikácie až po vytvorenie zoznamu krokov pre ich správne riadenie.

Charakteristika workshopu:
Využitie manažmentu záujmových skupín umožní manažérom:
• Zhodnotiť interné a externé prostredie a uvedomovať si ich význam pre záujmy samotnej firmy.
• Identifikovať externé a interné záujmové skupiny a ich záujmy
• Efektívne využiť zistené skutočnosti pre prácu so zákazníkmi ( s vnútorným zákazníkom)  s cieľom dosiahnuť win-win riešenie.
• Zosúlaďovať záujmy záujmových skupín, určovať priority a konkrétne kroky pre ich zvládnutie / prispôsobenie.

Prečo sa osobne zaoberať touto témou?
• Chcete robiť to čo chcú iní, aby ste robili?
• Chcete v živote dosahovať svoje ciele a mať trvalý úspech?
• Len s podporou záujmových skupín dosiahnete Vaše ciele !!!

Nedokážeme rozkázať vetru ako má fúkať, môžeme ale jeho smeru prispôsobiť naše plachty

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Partneri Data consNextlevel consulting2BCognitusSoitron

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA