Vyhlásenie výsledkov 1. ročníka súťaže SPPR a PMI „Projekt roka“

 Vyhlásenie výsledkov 1. ročníka súťaže SPPR a PMI „Projekt roka“

Riadenie sociálnych dávok Projektom roka 2013


V uplynulých dňoch, v rámci výročnej konferencie eFocus Projektový manažment 2013, bol vyhlásený  1. ročník súťaže „Projekt roka 2013“. Súťaž vyhlásili profesijné organizácie projektového manažmentu:  Spoločnosť pre projektové riadenie a PMI Slovakia Chapter. Organizátorom bol portál efocus.sk. Cieľom súťaže je podporovať profesionálny rozvoj projektového riadenia, dlhodobo podnecovať súťaživosť projektových manažérov, ako aj propagovať najlepšie výsledky za uplynulý rok.
Prihlásené projekty museli spĺňať tieto kritériá pre komplexné projekty: • skutočné trvanie projektu aspoň 6 mesiacov, • skutočné náklady projektu aspoň 100.000 € bez DPH, • projektový tím viac ako 5 osôb (okrem manažéra projektu). Odborná komisia hodnotila:  celkovú úspešnosť projektu, použitie nástrojov projektového riadenia, inovatívnosť projektu a jeho komplexnosť.

Víťazom, a teda Projektom roka 2013, sa stal projekt Riadenie sociálnych dávok. Predkladateľom projektu bola spoločnosť SOFTEC. Zadávateľom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Porota vo víťaznom projekte vyzdvihla predovšetkým komplexnosť a vysoko profesionálne projektové riadenie. Softec pre vývoj použil špeciálne metodiky a nástroje, čo prinieslo vysokú efektivitu, zrýchlenie celého procesu vývoja, testovanie a koordináciu vývojového tímu. Z hľadiska riadenia boli použité kombinácie metodík tradičného riadenia a agilných techník. Porota ocenila projekt aj za jeho celospoločenský prínos - pomohol k výraznej automatizácii činností štátnej správy a citlivosti problematiky výplat sociálnych dávok. Veľmi pozitívne ohodnotila tiež bezchybne zvládnutú náročnú migráciu dát aj samotné uvedenie do prevádzky.

Projekt je súčasťou národného projektu v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Na vývoji sa podieľalo celkovo 49 interných pracovníkov spoločnosti Softec. Na celkovom riešení sa podieľal jeden subdodávateľ, ktorý zabezpečoval realizáciu samostatného submodulu jednotnej a centrálnej správy statických číselníkov a dvaja ďalší partneri v konzorciu. Medzi dodávanými systémami v rámci projektu bola vytvorená úzka integrácia na báze online webových služieb a spoločné nasadenie všetkých systémov naraz v jednom čase vyžadovalo vzájomnú úzku spoluprácu a efektívnu komunikáciu medzi partnermi.

Informačný systém Riadenie sociálnych dávok  je centralizovaný informačný systém na podporu riadenia sociálnych dávok, vyplácaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Každý mesiac sa prostredníctvom systému vyplatia zhruba 1,3 miliónom žiadateľov sociálne dávky v objeme viac ako 100 miliónov eur. Od nasadenia systému v novembri 2012 prebehli všetky výplaty dávok v riadnom termíne a bez problémov.  Aktuálne ho využíva okolo 3 500 používateľov na 46 úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Pri nasadení systému bola kľúčovou úlohou migrácia dát z pôvodného systému, ktorá musela byť vzhľadom na citlivosť problematiky sociálnych dávok detailne a precízne naplánovaná. Celkovo sa z pôvodného systému zmigrovalo 5,8 miliónov subjektov, okolo 8,1 milióna žiadostí a 189 miliónov vyplatených dávok. Vytvorila sa funkcionalita pre detekciu chýb a sofistikovaný samo-korekčný mechanizmus. Konsolidáciou sa podarilo úspešne odstrániť takmer 400 tisíc duplicít v registri osôb pôvodného systému. Migrácia údajov prebiehala plne automatizovane a bola zrealizovaná v priebehu 36 hodín, teda za jediný víkend.

„Naplánovať a efektívne riadiť takýto rozsiahly a náročný projekt (kapacitne v rádoch tisícok človekodní) bola preto pre nás veľká výzva. Museli sme sa popasovať s faktom, že ho bude používať niekoľko tisíc používateľov po celom Slovensku, ktorí očakávajú, že bude jednoduchý na ovládanie, jeho odozvy rýchle a výsledky spoľahlivé. Nakoľko každý používateľ má o ovládaní informačného systému vlastné predstavy, bolo neraz ťažké skĺbiť rôznorodé požiadavky. Veľmi citlivo sme vnímali problémy, ktoré nastali po nasadení obdobného systému v susednom Česku. Preto sme spoločne so zákazníkom investovali nemalé kapacity do dôkladného testovania, aby projekt dopadol úspešne. Občania, ktorí sociálne dávky poberajú, ani nepostrehli výmenu informačných systémov, zato pracovníci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny získali pridanú hodnotu v podobe väčšieho množstva informácií potrebných pre kvalitné rozhodovanie o dávkach a lepšiu podporu svojej každodennej práce. Táto skutočnosť je pre nás najväčším zadosťučinením. Projekt nám priniesol veľa skúseností najmä v oblasti projektového riadenia. Overili sme si fungujúce postupy, ale tiež vyskúšali nové, z ktorých mnohé sa osvedčili a rozhodli sme sa ich zaviesť aj do nášho integrovaného systému manažérstva kvality. Získané ocenenie v súťaži nás ubezpečilo, že pri riadení projektu sme sa vybrali správnou cestou a  že to takto vníma aj odborná verejnosť, ktorá nám ocenenie udelila, “ zdôraznil pri preberaní ceny Stanislav Straka zo spoločnosti SOFTEC, ktorý pôsobil na projekte ako zástupca projektového manažéra a tímlíder pre  implementáciu.

Osvedčenie o úspešnej účasti v súťaži získali projekty: Outsourcing podporných služieb (predkladateľom projektu bola Sekcia stratégie a korporátneho rozvoja Slovak Telekom a.s. zadávateľom Sekcia centra zdieľaných služieb Slovak Telekom a.s.) a Informačný systém slovenského futbalu (predkladateľom bola spoločnosť TEMPEST s zadávateľom Slovenský futbalový zväz.

 

 

Galéria

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

* povinný údaj

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie Unicorn

Partneri 2BCognitusNextlevelconsultingQBSW

Mediálni partneri education.skrobime.it

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA