Najčastejšie chyby a osvedčené postupy aplikované pri riadení projektov

Termín prednášky bol 22.10.2013 od 12.20 – 12.40
V rámci podujatia 7. ročník výročnej konferencie eFocus Projektový manažment: „To najlepšie z projektového riadenia“

V prezentácii sa na úvod zamyslím nad stručným porovnaním troch najväčších projektových metodík a to PMI, IPMA  PRINCE2 a identifikujem z high level pohľadu hlavné spoločné body týchto metodík projektového riadenia. Následne v rámci môjho vystúpenia identifikujem najviac problémové oblasti v projektovom manažmente a sústredím sa na praxou osvedčené postupy, ktoré projektovým manažérom a manažérom firiem pomôžu problémy v týchto oblastiach minimalizovať alebo úplne eliminovať. Na základe mojich skúseností a s prispením niekoľkých skúsených projektových manažérov sa upriamime hlavne na problémy v oblasti komunikácie a manažmentu očakávaní a na problémy vznikajúce počas prvých dvoch fáz životného cyklu projektov, teda vo fázach inicializácie a plánovania projektu. Na základe reálnych skúseností navrhnem implementáciu možného vyhodnocovania týchto postupov v dennej praxi projektového riadenia. Pre identifikáciu najproblematickejších oblastí a fáz projektového riadenia ako aj pri návrhu osvedčených postupov bolo oslovených 12 projektových manažérov z rôznych odvetví s dĺžkou praxe v riadení projektov v rozmedzí 3 až 16 rokov, pričom priemerná prax oslovených projektových manažérov trvala približne 8,75 roka.


Najčastejšie chyby a osvedčené postupy aplikované pri riadení projektov

Prílohy

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

* povinný údaj

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie Unicorn

Partneri 2BCognitusNextlevelconsultingQBSW

Mediálni partneri education.skrobime.it

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA