Inovace v akci – inovační kultura, tvořivost a nedílná kázeň!

Termín prednášky bol 22.10.2013 od 13.00 do 19.00
V rámci podujatia 7. ročník výročnej konferencie eFocus Projektový manažment: „To najlepšie z projektového riadenia“

Inovace je hybnou silou „posunu“, což v dnešním velmi náročném tržním světě znamená konkurenční náskok. Bohužel, inovace je předem odsouzena k neúspěchu, pokud se za ni považuje ladění procesů, nebo naopak, pokud je brána jako doména čistě kreativní.

Ve skutečnosti inovace čerpá z obou těchto zdrojů. Řečeno bez obalu, Inovace přináší zlepšení tím, že se něco dělá jinak než postaru.

Program INOVACE V AKCI se zabývá tím, jak být inovativní bez ohledu na výchozí hladinu vlastní tvořivosti, a bere si za cíl, aby inovace zapustila kořeny v pracovním prostředí.

Přínos tohoto interaktivního programu spočívá v jeho trojím zaměření:

1. Zapustit myšlenku, že inovační prostředí je důležité.
2. Vytvořit jasný obraz, jak takové prostředí má vypadat.
3. Poskytnout praktické modely a pomůcky k podnícení a udržování inovace v praxi.

Dva aspekty z těchto tří jsou praktického rázu a nabízejí pomůcky a návody jak vytvářet nápady na začátku inovačního procesu, a jak vzít takový nápad a uvést jej do reálného života. Třetí pak probírá sadu kontrolních kroků, které vedou k tomu, aby se inovativnost stala pevnou a neodmyslitelnou součástí každodenní kultury myšlení organizace.

Přínosy pro organizaci

• Úspěšnější inovativní firemní klima.
• Úspěšnější podchycování nápadů z celé šíře pestřejších zdrojů.
• Úspěšnější proces jak zavést a rozběhnout nápady v praxi.


Popis a obsah programu
Program se věnuje několika klíčovým tématům, jako například jaké chování inovaci rozvíjí či ubíjí, nástroje a metody, které podněcují brainstorming a tvůrčí rozlet, a kroky, jimiž se z vidin stanou skutky. Představí se sada měřítek životnosti, tzv. „Pulsametr“, což jsou dynamické prvky k zajištění plodného a udržitelného inovování.
To vše je odkrýváno a probíráno skrze interaktivní program, který klade důraz na vlastní prožitek, uvědomění si dopadů svého chování a aplikaci do praxe. Účastníci pracují ve skupinách za podpory facilitátorů.

• Jaké chování inovaci rozvíjí či ubíjí
• Nástroje a metody, které podněcují brainstorming a tvůrčí rozlet
• Kroky, jimiž se z vidin stanou skutky.
• Dynamické prvky k zajištění plodného a udržitelného inovování
• Motivace pro změnu – jak začít využívat získané dovednosti v praxi


Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

* povinný údaj

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie Unicorn

Partneri 2BCognitusNextlevelconsultingQBSW

Mediálni partneri education.skrobime.it

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA