Zmluvy a zmluvné vzťahy v digitálnom svete

08.03.2023 Uzavreté podujatie

8.3.2023, konferenčné & virtuálne, Račianska 22A, Bratislava

Prečo sa zúčastniť konferencie

Tohtoročná konferencia IT právo bude venovaná zmluvám a znmluvným vzťahom v digitálnom svete. Práve digitalizácia a virtuálny priestor zdynamizovali aj právne prostredie a zvyšili nároky na právne povedomie tak podnikateľov ako aj občanov. Digitálny obsah a digitálne služby sú už každodennou samozrejmosťou. Ako ich prijímať, aby sme boli v súlade s autorskými právami, ale aj vyvarovali sa potenciálnymi rizikám, ktoré so sebou prinášajú - o tom je úvodný blok konferencie. Vzrástol aj rozsah činnosti, ktoré sú podmieňované korektnými zmluvnými vzťahmi, a to či už ide o licencie na dodávaný softvér, samotný vývoj IT systémov, ale aj potrbné poznať aj rozhodovaciu prax príslušných úradov štátnej správy ako aj súdov. Túto stále aktuálny problematiku rozoberie druhý blok podujatia. A v neposlednom rade je tu stále aktuálny téma GDPR, ktorá sa naďalej vyvíja a prináša nové aktualizácie

Program podujatia

Online prenos

I. Digitálny obsah a služby

Floating Smernice DCD: Nové európské pravidlá poskytovania digitálneho obsahu a služieb
Jiří Císek, advokát, AK Cisek
Webcast Príloha Detail prednášky
Kde sú hranice regulácie audiovizuálneho obsahu na internete? (SK transpozícia revidovanej smernice 2010/13/EU o audiovizuálnych mediálnych službách)
Tomáš Klinka, senior právnik, patentový zástupca, AK Bukovinský & Chlipala /
Webcast Príloha Detail prednášky
Prestávka na kávu
Detail prednášky

II. Zmluvy a zmluvné vzťahy

Licenčná zmluva na softvér v režime slovenského práva
Miroslav Chlipala, predseda programového výboru a moderátor konferencie
Webcast Príloha Detail prednášky
Vendor Lock-In v zmluvách na dodávku IT – súčasná rozhodovacia prax ÚVO a súdov
Miroslav Žoldoš, advokát v AK Bukovinský & Chlipala
Webcast Príloha Detail prednášky
Zmluva o agilom vyvoji softvéru
Katarína Ondrovičová, advokátka, AK Bird & Bird
Webcast Príloha Detail prednášky
Obedňajšia prestávka
Detail prednášky

III. GDPR & ePrivacy

Marketingový súhlas v roku 2023 (GDPR a ePrivacy)
Jakub Berthoty, Dagital Legal/
Webcast Príloha Detail prednášky
Pracovná zmluva a osobný dotazník zamestnanca z pohľadu GDPR
JUDr. Peter Komínek, advokát, advokátska kancelária Bukovinsky & Chlipala
Webcast Príloha Detail prednášky
O (r)evolúcii ktorú prinesie nová smernica NIS2
Štefan Pilar, senior právnik, advokátska kancelária Bukovinsky & Chlipala
Webcast Príloha Detail prednášky

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Partneri Bukovinsky & ChlipalaBird & BirdDagital Legal

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA