Smart metering/smart grid: trendy a stratégie v utilitách

22.11.2017 Uzavreté podujatie

22. november, Holiday Inn, Bratislava

Záštita nad podujatím

 

Organizátor:

 

Cieľom siedmeho ročníka konferencie, prvej svojho druhu na Slovensku, je komunikovať  nielen praktické skúsenosti zo zavádzania a  prevádzky inteligentných meracích koncových zariadení na Slovensku, ale aj ďalšie oblasti energetickej efektívnosti (rozvoj elektromobility, smart home, zelená energia, rozvoj inteligentných sietí, infraštruktúra pre vyššiu energetickú efektívnosť). Konferencia nadväzuje na úspešné minuloročné podujatie, na ktorom sa zúčastnilo vyše 140 odborníkov z oblasti energetiky.

Konferencia je určená pre široký okruh odborníkov z oblasti utilít, vedúcich riadiacich pracovníkov elektroenergetiky, plynárenstva a vodárenstva, technologických špecialistov z oblasti utilít, IT profesionálov pre utility, manažérov pre projekty meteringu, manažérov pre vzťah so zákazníkmi, vedúcich pracovníkov pre predaj a distribúciu elektriny, plynu a vody, zástupcov regulačných orgánov, dodávateľov infraštruktúry pre smart metering a grid ako aj konzultantov.

Program podujatia

BLOK I: TRENDY A STRATÉGIE

Privítanie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk,
Detail prednášky
Keynote: Energetika 4.0 ako energetická revolúcia - áno, alebo nie?
František Pecho, Slovenská elektrizačná prenosová sústava
Webcast Príloha Detail prednášky
Inteligentné meracie systémy v koncepte Smart cities
Peter Chochol, riaditeľ úseku obchodu, SFÉRA
Webcast Príloha Detail prednášky
Projekt Smart city Poprad - energetická sebestačnosť
Igor Wzoš, 1. zástupca primátora Popradu
Webcast Príloha Detail prednášky
Prestávka na kávu
Detail prednášky
Big data v utilitách – strašiak, alebo príležitosť?
Filip Vitek, Director Data Science, TeamViewer / autor mocnedata.sk
Webcast Príloha Detail prednášky
Smart metering – kam sme sa posunuli?
Oto Malý, vedúci úseku merania a dát, Západoslovenská distribučná,
Webcast Príloha Detail prednášky
Požiadavky novej legislatívy EÚ k dizajnu trhu s elektrinou v oblasti IMS
Marián Nicz, hlavný štátny radca, odbor palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR
Webcast Príloha Detail prednášky
OBED/Networking
Detail prednášky

BLOK II Pohľady dodávateľov – nové riešenia, nové príležitosti

Narrow band IoT - krvný obeh pre Smart Grids
Miroslav Antol, Slovak Telekom /
Webcast Príloha Detail prednášky
Prognózovanie výroby FVE
Miroslav Kunsch, Chairman, IPESOFT /
Webcast Príloha Detail prednášky
Majú mikrogridy budúcnosť na Slovensku?
Libor Láznička, nezávislý expert, EnergIQube
Webcast Príloha Detail prednášky
Potenciál zákazníckych systémov dodávateľov energií
Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep Invest
Webcast Príloha Detail prednášky
Možnosti využívania dynamickej tarifikácie
Martin Ondko, predseda predstavenstva a GR MAGNA ENERGIA a.s.
Webcast Príloha Detail prednášky

BLOK III Energetická efektívnosť a flexibilita

Flexibilita na trhu s elektrinou - skúsenosti a výzvy pre agregátorov
Martin Sliva, moderátor, Senior konzultant EY
Webcast Príloha Detail prednášky
Prestávka na kávu
Detail prednášky
Audit energetickej efektívnosti - viac než povinnosť
Oliver Bodzsár, konateľ Creative Energy
Webcast Príloha Detail prednášky
Panelová diskusia: Smart metering/smar grid - trendy a stratégie v utilitách
Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Mário Šotter, vedúci odboru Sieťové informačné systémy, Východoslovenská distribučná Martin Ondko, Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav / Miroslav Kunsch, Chairman, IPESOFT / Peter Ševce, riaditel Slovenskej asociacie pre elektromobilitu / František Pecho, moderátor, SEPS
Webcast Detail prednášky
Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Galéria

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri IPESOFTMicrostep-HDOSFERA

Hlavní partneri konferencie SEPSSlovak TelekomOKTE

Partneri EnairgyFortinet

Mediálni partneri atp journal

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA