Ochrana dát a súkromia v cloudových službách (Normy & technológie pre riadenie a IT prevádzku)

21.02.2013 Uzavreté podujatie

21.2.2013, kongresové priestory Slovenského ústavu technickej normalizácie, Bratislava, Bratislava, Karloveská 63

Druhý ročník eFOCUS konferencie „Ochrana dát a súkromia v cloudových službách“ (Normy, nástroje & technológie pre riadenie a prevádzku IT). Podujatie nadväzuje na konferenciu QIT 2011 "Normy pre riadenie a prevádzku IT".

Cieľom podujatia je:

  • priblížiť aktuálne témy bezpečnosti cloudových služieb,
  • oboznámiť sa s možnosťami a problémami riadenia identít, riadenie dôvernosti a súvisiacich vzťahov k mobilným zariadeniam,
  • priblížiť problematiku ochrany osobných údajov a prostredie cloud computingu,
  • ochrany súkromia v mobilných zariadeniach,
  • predstaviť normy CEN, ETSI, ISO a odporúčania Národného bezpečnostného úradu, podporujúce služby podľa návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu,
  • prezentovať moderné technológie pre bezpečný cloud

Každý platiaci účastník obdrží najnovšiu publikáciu:"Prehľad medzinárodných noriem ISO/IEC podporujúcich  implementáciu a prevádzku riadenia informačnej bezpečnosti, riadenia procesov poskytovania IT služieb a ďalších noriem súvisiacich s bezpečnosťou informačných systémov."

Podujatie je určené pre riaditeľov IT, špecialistov na IT bezpečnosť, expertov IT architektúry, manažér bezpečnosti, IT procesov, kvality, konzultantov a ďalších špecialistov.

 

Odborný partner podujatia

 

 

 

Program podujatia

Začiatok podujatia

Privítanie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk, Miroslav Chlipala, riadiaci partner a advokát, BCH Advokáti Chlipala
Detail prednášky

I. Riadenie identít & ochrana súkromia

Attribute-based Credentials and Partial Identities for a more Privacy Friendly Internet
Prof. Dr. Kai Rannenberg, profesor, Götheho Univerzita Frankfurt n/Mohanom
Webcast Príloha Detail prednášky
Ochrana osobných údajov a prostredie cloud computing
Miloslav Ďurčík, CISA,CRISC, spoločnosť RSN Systems
Webcast Príloha Detail prednášky
Ako zabezpečiť súkromie na smartphone telefónoch
Pavol Lupták, certifikovaný bezpečnostný špecialista, CEO, Nethemba
Webcast Príloha Detail prednášky
Prestávka na kávu
cofee break, prestávka
Detail prednášky

II. Normy CEN, ETSI, ISO

Normy CEN, ETSI, ISO a odporúčania NBÚ podporujúce služby podľa návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
Peter Rybár, sekcia informačnej bezpečnosti a elektronického podpisu, Národný bezpečnostný úrad
Webcast Príloha Detail prednášky

III. Moderné technológie a infraštruktúra pre bezpečný cloud

Bezpečnosť dát v HP Cloude
Peter Mikeska, Špecialista pre bezpečnosť IS
Webcast Príloha Detail prednášky
Viacúrovňová bezpečnosť cloudovej platformy
Tomáš Hogh, Manažér vývoja ICT služieb a riešení, Slovak Telekom
Webcast Príloha Detail prednášky
OBED/NETWORKING
Obedňajšia prestávka, networking
Detail prednášky
Moderní technologie pro bezpečný cloud
Pavel Minařík, CTO, INVEA-TECH
Webcast Príloha Detail prednášky
Důvěra, bezpečnost a prokazatelnost pro cloudové a virtuální prostředí: přístup RSA Security
RNDr. Ivan Svoboda, CSc., Territory Account Manager RSA
Webcast Príloha Detail prednášky

IV. Bezpečnosť informácii & právne aspekty

Bezpečnosť informácií na čipových kartách
RNDr. Vladimír Hudec, EMTEST
Webcast Príloha Detail prednášky
Právne aspekty ochrany osobných údajov v aplikáciach
JUDr. Martin Maisner, PhD., advokát a partner Lucia Menke, partner a advokát, AK Menke-Legal
Webcast Príloha Detail prednášky
Popoludňajšia prestávka
cofee break, prestávka
Detail prednášky
Novinky v súbore noriem 27K a jazykové problémy pri používaní cudzích termínov v slovenskom jazyku
Miloslav Ďurčík, CISA,CRISC, spoločnosť RSN Systems
Webcast Príloha Detail prednášky
Ukončenie konferencie
Záver, záver konferencie
Detail prednášky

Zborník podujatia

Galéria

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Hlavní partneri konferencie EMC SlovakiaHewlett-Packard SlovakiaSlovak TelekomINVEA TECH

Mediálni partneri Education.sk

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA