8. ročník konferencie Smart metering/smart grid „Nová energetika – sme na ňu pripravení?“

29.11.2018 Prebieha registrácia

29.11.2018, City hotel Bratislava, Bratislava

Organizátor:

 

Cieľom ôsmeho ročníka konferencie, prvej svojho druhu na Slovensku, je komunikovať  nielen praktické skúsenosti zo zavádzania a  prevádzky inteligentných meracích koncových zariadení na Slovensku, ale aj ďalšie oblasti energetickej efektívnosti (rozvoj elektromobility, smart home, zelená energia, rozvoj inteligentných sietí, infraštruktúra pre vyššiu energetickú efektívnosť). Konferencia nadväzuje na úspešné minuloročné podujatie, na ktorom sa zúčastnilo vyše 140 odborníkov z oblasti energetiky.

Konferencia je určená pre široký okruh odborníkov z oblasti utilít, vedúcich riadiacich pracovníkov elektroenergetiky, plynárenstva a vodárenstva, technologických špecialistov z oblasti utilít, IT profesionálov pre utility, manažérov pre projekty meteringu, manažérov pre vzťah so zákazníkmi, vedúcich pracovníkov pre predaj a distribúciu elektriny, plynu a vody, zástupcov regulačných orgánov, dodávateľov infraštruktúry pre smart metering a grid ako aj konzultantov.

Program podujatia

Otvorenie

09.00 - 09.10 Privítanie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk,
Detail prednášky

I. Nová energetika

09:10 – 09:35 Nová energetika – realita a výzvy
Marcel Fitere, riaditeľ divízie Asset manažment, Východoslovenská distribučná /
Detail prednášky
09:40 – 10:00 Transformácia energetiky k čistej energii
Peter Chochol, SFÉRA
Detail prednášky
10:05 – 10:25 Využitie smart metrov na riadenie sústav v reálnom čase
Miroslav Kunsch, Chairman, IPESOFT /
Detail prednášky
10:25 – 10:55 Prestávka na kávu
Detail prednášky
10:55 - 11:15 Prosumer - pozitíva a nebezpečia tohto prístupu na Slovensku
Pavel Šimon, více-prezident Komory užívateľov a výrobcov OZE, Žilinská univerzita v Žiline
Detail prednášky
11:20 – 11:40 Podpora inovácií v energetike
Artur Bobovnický, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Detail prednášky
11:40 – 12:30 Panelová diskusia: Nová energetika sme na ňu pripravení
Marcel Fitere, riaditeľ divízie Asset manažment, Východoslovenská distribučná / Peter Chochol, SFÉRA Miroslav Kunsch, Chairman, IPESOFT / Pavel Šimon, více-prezident Komory užívateľov a výrobcov OZE, Žilinská univerzita v Žiline František Pecho, moderátor, SEPS
Detail prednášky
12:30 – 13:30 OBED/Networking
Detail prednášky

II. Smart grid

13:30– 13:55 Smart gridové riešenia – inšpirujúce príklady z praxe
Andrej Juris, Predseda Predstavenstva, Západoslovenská distribučná a.s./
Detail prednášky
14:00 – 14:20 Agregácia, flexibilita, akumulácia
Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep - HDO /
Detail prednášky
14:25 - 14:45 Spoľahlivosť komunikačnej infraštruktúry, sieť NB IoT
Miroslav Antol, Slovak Telekom /
Detail prednášky
14:50 – 15:05 Siete pre IoT v reálnej prevádzke – možnosti a príležitostí: Sigfox
Martin Kominek, Simplecell Neworks Slovakia /
Detail prednášky
15:10 – 15:25 Smart riadenie osvetlenia pre smart mesta v kombinácii aj s možnosťou nabíjania
Heliodor Macko, H. Macko, SEAK/
Detail prednášky
15:25 – 15:35 Prestávka na kávu
Detail prednášky
15:35 – 15:50 Inteligentná elektroinštalácia
Peter Vereš, Co-Founder at MAKERS /
Detail prednášky
15:55 – 16:45 Panelová diskusia:Smart grid - riešenie pre prax
Andrej Juris, Predseda Predstavenstva, Západoslovenská distribučná a.s./ Heliodor Macko, H. Macko, SEAK/ Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep - HDO / Miroslav Antol, Slovak Telekom / Martin Kominek, Simplecell Neworks Slovakia / Patrik Križanský, moderátor panelovej diskusie
Detail prednášky
17:00 Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

* povinný údaj

Partneri podujatia

Generálni partneri IPESOFTMicrostep_HDOSFERA

Hlavní partneri konferencie SEPSTelekom

Partneri ENAIRGYOKTESIEA

Mediálni partneri atpjournalenergiaweb

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA