8. ročník konferencie Smart metering/smart grid „Nová energetika – sme na ňu pripravení?“

29.11.2018 Uzavreté podujatie

29.11.2018, City hotel Bratislava, Bratislava

Organizátor:

 

Cieľom ôsmeho ročníka konferencie, prvej svojho druhu na Slovensku, je komunikovať  nielen praktické skúsenosti zo zavádzania a  prevádzky inteligentných meracích koncových zariadení na Slovensku, ale aj ďalšie oblasti energetickej efektívnosti (rozvoj elektromobility, smart home, zelená energia, rozvoj inteligentných sietí, infraštruktúra pre vyššiu energetickú efektívnosť). Konferencia nadväzuje na úspešné minuloročné podujatie, na ktorom sa zúčastnilo vyše 140 odborníkov z oblasti energetiky.

Konferencia je určená pre široký okruh odborníkov z oblasti utilít, vedúcich riadiacich pracovníkov elektroenergetiky, plynárenstva a vodárenstva, technologických špecialistov z oblasti utilít, IT profesionálov pre utility, manažérov pre projekty meteringu, manažérov pre vzťah so zákazníkmi, vedúcich pracovníkov pre predaj a distribúciu elektriny, plynu a vody, zástupcov regulačných orgánov, dodávateľov infraštruktúry pre smart metering a grid ako aj konzultantov.

Program podujatia

Otvorenie

Privítanie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk,
Detail prednášky

I. Nová energetika

Nová energetika – realita a výzvy
Marcel Fitere, riaditeľ divízie Asset manažment, Východoslovenská distribučná /
Webcast Foto Príloha Detail prednášky
Transformácia energetiky k čistej energii
Peter Chochol, riaditeľ úseku obchodu, SFÉRA
Webcast Foto Príloha Detail prednášky
Využitie smart metrov pre riadenie sústav v reálnom čase
Tomáš Rajčan, riaditeľ úseku energetiky a priemyslu, IPESOFT
Webcast Foto Príloha Detail prednášky
Prestávka na kávu
Detail prednášky
Prosumer - pozitíva a nebezpečia tohto prístupu na Slovensku
Pavel Šimon, více-prezident Komory užívateľov a výrobcov OZE, Žilinská univerzita v Žiline
Webcast Foto Príloha Detail prednášky
Podpora inovácií v energetike
Artur Bobovnický, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Webcast Foto Príloha Detail prednášky
Panelová diskusia: Nová energetika sme na ňu pripravení
Marcel Fitere, riaditeľ divízie Asset manažment, Východoslovenská distribučná / Peter Chochol, riaditeľ úseku obchodu, SFÉRA Miroslav Kunsch, Chairman, IPESOFT / Pavel Šimon, více-prezident Komory užívateľov a výrobcov OZE, Žilinská univerzita v Žiline František Pecho, moderátor, SEPS
Video Detail prednášky
OBED/Networking
Detail prednášky

II. Smart grid

Smart gridové riešenia – inšpirujúce príklady z praxe
Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Webcast Foto Príloha Detail prednášky
Agregácia, flexibilita, akumulácia
Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep Invest
Webcast Foto Príloha Detail prednášky
Spoľahlivosť komunikačnej infraštruktúry, sieť NB IoT
Miroslav Antol, Slovak Telekom /
Webcast Foto Príloha Detail prednášky
Siete pre IoT v reálnej prevádzke – možnosti a príležitostí: Sigfox
Martin Kominek, Simplecell Neworks Slovakia /
Webcast Foto Príloha Detail prednášky
Smart riadenie osvetlenia pre smart mesta v kombinácii aj s možnosťou nabíjania
Heliodor Macko, H. Macko, SEAK/
Webcast Foto Príloha Detail prednášky
Prestávka na kávu
Detail prednášky
Inteligentná elektroinštalácia
Peter Vereš, Co-Founder at MAKERS /
Webcast Foto Príloha Detail prednášky
Panelová diskusia:Smart grid - riešenie pre prax
Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Heliodor Macko, H. Macko, SEAK/ Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep Invest Miroslav Antol, Slovak Telekom / Martin Kominek, Simplecell Neworks Slovakia / Patrik Križanský, riaditeľ SEVA
Video Detail prednášky
Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Bónus: prezentácia Bloomberg na European Utility Week 2018 vo Viedni

Stratégie a trendy v utilitách podľa Bloomberg
Albert Cheung, BloombergNEF
Webcast Príloha Detail prednášky

Galéria

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Pridávanie nových komentárov je momentálne pozastavené.

Partneri podujatia

Generálni partneri IPESOFTMicrostep_HDOSFERA

Hlavní partneri konferencie SEPSTelekom

Partneri ENAIRGYOKTESIEA

Mediálni partneri atpjournalenergiaweb

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA