Nová energetika, nové modely optimalizácie energetických nákladov

15.05.2024 Prebieha registrácia

15.5.2024, ViennaHouse hotel, Bratislava

Trh s elektrinou sa kontinuálne transformuje, noví hráči aj technológie sa začínajú etablovať a rozvíjajú sa inovatívne modely podnikania, využívajúce synergie medzi zelenými technológiami a riadením na strane spotreby. Aký je pohľad európskych regulátorov na novú energetiku, jej najnovší vývoj a perspektívy u nás a u našich susedov?

Európska únia sa dohodla na odstraňovaní prekážok pre rýchlejší rast obnoviteľných zdrojov energie, nová smernica EÚ o podpore využívania OZE (REDIII) má za cieľ zefektívnenie a zrýchlenie procesov súvisiacich s povoľovaním projektov zameraných na výrobu z obnoviteľnej energie. Zrýchlenie procesov sa má udiať predovšetkým v na to určených oblastiach, pre ktoré majú byť pripravované metodiky a postupy.

Pre investorov vrátane veľkých energetických hráčov je dôležité, ako budú OZE zaujímavé z pohľadu návratnosti a uplatnenia na trhu, je preto namieste diskutovať reálne využitie garancií, ktoré ponúkajú Zmluvy na nákup zelenej elektriny (PPA) a Rozdielové zmluvy (CfD). Je toto prostredie nastavené správne, aby nárast výroby zelenej elektriny by bol dostatočne rentabilný a zároveň nedeformoval trh zápornými cenami?

Zapojenie flexibility v sústave spolu s akumuláciou môže stabilizovať poskytovanie podporných služieb, čo sa aktuálne deje v tejto oblasti? Čo je ešte potrebné pre zapojenie aktívneho odberateľa do obchodnej flexibility? Aký je potenciál a sú už vytvorené podmienky pre využívanie agregácie flexibility retailových zákazníkov?

Aké riešenia sú na stole pre domácnosti a energetické spoločenstvá a ktoré výzvy je ešte potrebné zdolať na Slovensku a v Čechách?

Program podujatia

Online prenos

09:00 - 15:30 Online prenos s konferencie Nová energetika, nové česko-slovenské modely podnikania
Detail prednášky

I. Nová energetika, nové česko-slovenské modely podnikania

09:00 - 09:10 Otvorenie konferencie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk, Ľubica Ragulová, senior konzultant, poradenská spoločnosť EY
Detail prednášky
09:10 - 09:40 Inovácie v regulácii, výhľad pre Regulačnú politiku
Sylvia Beňová, členka Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Detail prednášky
09:40 - 09:55 Nová legislatíva RED3 (hospodárnosť budov?), povolenia a inovácie
Martin Pitorák, riaditeľ odboru palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR /
Detail prednášky
09:55 - 10:10 Smerovanie podnikania v OZE, batériových úložiskách a elektrolýze vodíka
Jan Fousek, výkonný riaditeľ Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ
Detail prednášky
10:10 - 10:25 PPA a uplatnenie OZE na trhu
Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE /
Detail prednášky
10:25 - 10:40 Zapojenie zdrojov flexibility do organizovaného trhu a podporných služieb
Rastislav Gana, Head Of Software Development & IT Services at Ipesoft
Detail prednášky
10:40 – 10:55 Nové funkcionality pre Agregáciu, akumuláciu a zdieľanie v EDC
Kamil Peteraj, člen Predstavenstva OKTE
Detail prednášky
10:55 - 11:15 Prestávka
Detail prednášky
11:15 - 12:45 Nová energetika, nové česko-slovenské modely podnikania
Martin Pitorák, riaditeľ odboru palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR / Kamil Peteraj, člen Predstavenstva OKTE Jan Fousek, výkonný riaditeľ Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ Ján Karaba, riaditeľ, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE / Rastislav Gana, Head Of Software Development & IT Services at Ipesoft Ľubica Ragulová, senior konzultant, poradenská spoločnosť EY
Detail prednášky
12:45 -13:45 OBED
Detail prednášky

II. Flexibilita pre domácnosť & energo komunity

13:45 - 15:45 Panelová diskusia: Flexibilita pre domácnosť & energo komunity
Igor Zumrík, V-elektra Jan Šámal/Nimble Energy, Nimble Energy Lubomir Kohout, SUAS Grid Tomáš Siskovič, AK Poláček & Partners Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep Invest
Detail prednášky
15:45 Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Nastavenie ukladania cookies | Webdesign by KREA