Špecifiká implementácie Nariadenia vo veľkých organizáciách štátnej správy

• Typický právny základ: čl. 6.1 e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi

Identifikácia všetkých IS v organizácii
Naplnenie informačných povinností.
Posudzovanie vplyvov v organizácii štátnej správy.
Spoloční prevádzkovatelia a sprostredkovatelia.
Určenie primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie súladu.
Implementácia opatrení.
Nové sankčné mechanizmy a ich manažment.
Manažment zostatkových rizík, ak plný súlad nie je dosiahnuteľný do 26.5.2018.

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

* povinný údaj

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA