Zmluvné typy v oblasti softvéru a informačných technológií - licenčná zmluva na softvér

Zmluvné typy v oblasti softvéru a informačných technológií

Nepochybne IT sektor je jedno z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa odvetví. Nie je len o vývoji a používaní programov, údržbe a správe sietí, ale čoraz častejšie sa hovorí aj o samostatnom odvetví tzv. počítačového práva. Sem možno v každom prípade zaradiť aj odvetvie zmlúv najčastejšie používaných v IT sektore. Bežné znenie zmlúv v žiadnom prípade nepostačuje a je na mieste nepodceňovať znenie zmlúv v IT sektore. Každá zložitejšia zmluva v IT sektore má spravidla svoje špecifiká, teda je veľmi ťažké na rôzne vzťahy aplikovať rovnakú zmluvu. Predmetom tohto príspevku bude opísanie viacerých zmluvných typov v oblasti softvéru s dôrazom na licenčnú zmluvu na používanie softvéru a osobitné špecifiká náležitostí licenčnej zmluvy na softvér. Kvalitne a zodpovedne pripravená zmluva je predpokladom hladkej spolupráce a prevenciou pred potenciálnymi rizikami do budúcnosti.

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

* povinný údaj

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA