Tvorba počítačových programov v rámci pracovnoprávnych vzťahov

Predmetom príspevku sú vybrané aspekty režimu zamestnaneckého počítačového programu v zmysle platného Autorského zákona a pomenovanie špecifík, ktoré súvisia s jeho tvorbou v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Spomenuté budú najčastejšie chyby zamestnávateľov aj zamestnancov, ako aj zmluvné aspekty ich vzájomnej spolupráce, a to aj s ohľadom na oprávnené záujmy tretích osôb. Osobitne sa spomenú aj iné situácie, kedy sa aplikuje právny režim zamestnaneckého diela, avšak nepôjde o pracovnoprávny vzťah. Predmetom príspevku budú konkrétne odporúčania ako postupovať v rámci predchádzania sporov v rámci vzťahu zamestnanec – zamestnávateľ.

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

* povinný údaj

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA