Doménové spory (ADR .sk) špecifiká pre elektronické komunikácie (prípadová štúdia)

Dátum 1. september 2017 sa stal významným míľnikom v súvislosti s rozhodovaním doménových sporov v priestore Slovenskej republiky. Práve v tento deň nadobudli účinnosť pravidlá alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk a tak aj súčasťou Zmluvy o Doméne. Riešenie doménových sporov zastrešuje občianske združenie European Information Institute (EISi), ktoré zároveň koordinuje činnosť expertov rozhodujúcich spory podľa Pravidiel ADR pre doménu .sk.

História rozhodovania doménových sporov v Slovenskej republike pred 1. septembrom 2017 celkom jasne vykreslila nedostatky, ktoré so sebou prináša rozhodovanie doménových sporov všeobecnými súdmi. Okrem toho, že išlo o celkom nový druh sporovej agendy, ktorý si len postupne hľadal svoje hmotnoprávne ukotvenie primárne v práve nekalej súťaže a práve ochranných známok, dochádzalo k diferenciácií súdnych prístupov k rozhodovaniu týchto sporov.

Prostredníctvom prípadovej štúdie poukážeme na pozitíva, ktoré so sebou prináša rozhodovanie doménových sporov v rámci alternatívneho riešenia sporov, pričom zdôrazníme aj jednotlivé špecifiká, ktorých by si mali byť vedomí tak majitelia práv duševného vlastníctva ako aj vlastníci domén.

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

* povinný údaj

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA