Smart metering/smart grid: trendy a stratégie v utilitách

22.11.2017 Prebieha registrácia

22. november, Holiday Inn, Bratislava

Organizátor:

 

Cieľom siedmeho ročníka konferencie, prvej svojho druhu na Slovensku, je komunikovať  nielen praktické skúsenosti zo zavádzania a  prevádzky inteligentných meracích koncových zariadení na Slovensku, ale aj ďalšie oblasti energetickej efektívnosti (rozvoj elektromobility, smart home, zelená energia, rozvoj inteligentných sietí, infraštruktúra pre vyššiu energetickú efektívnosť). Konferencia nadväzuje na úspešné minuloročné podujatie, na ktorom sa zúčastnilo vyše 140 odborníkov z oblasti energetiky.

Konferencia je určená pre široký okruh odborníkov z oblasti utilít, vedúcich riadiacich pracovníkov elektroenergetiky, plynárenstva a vodárenstva, technologických špecialistov z oblasti utilít, IT profesionálov pre utility, manažérov pre projekty meteringu, manažérov pre vzťah so zákazníkmi, vedúcich pracovníkov pre predaj a distribúciu elektriny, plynu a vody, zástupcov regulačných orgánov, dodávateľov infraštruktúry pre smart metering a grid ako aj konzultantov.

Program podujatia

BLOK I: TRENDY A STRATÉGIE

09.00 - 09.10 Privítanie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk, Róbert Kormaňák, moderátor konferencie, projektový manažér a konzultant, Unicorn Systems SK
Detail prednášky
09:10 – 09:40 Keynote: Energetika 4.0 ako energetická revolúcia - áno, alebo nie?
František Pecho, Slovenská elektrizačná prenosová sústava
Detail prednášky
09:45 – 10:05 Inteligentné meracie systémy v koncepte Smart cities
Peter Chochol, Vertical Practice Manager Energy&Utilities, Atos IT Solutions and Services
Detail prednášky
10:10 -10:30 Projekt Smart city Poprad - energetická sebestačnosť
Igor Wzos, viceprimátor Popradu
Detail prednášky
10:30 – 11:00 Prestávka na kávu
Detail prednášky
11:00 – 11:20 Big data v utlitách – strašiak, alebo príležitosť?.
Filip Vitek, dátový analytik, Mocné data
Detail prednášky
11:25 – 11:45 Smart metering – kam sme sa posunuli?
Oto Malý, vedúci úseku merania a dát, Západoslovenská distribučná,
Detail prednášky
11:50 – 12:10 Požiadavky novej legislatívy EÚ k dizajnu trhu s elektrinou v oblasti IMS
Marián Nicz, hlavný štátny radca, odbor palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR
Detail prednášky
12:10 – 13:10 OBED/Networking
Detail prednášky

BLOK II Pohľady dodávateľov – nové riešenia, nové príležitosti

13:10 – 13:30 Narrow band IoT - krvný obeh pre Smart Grids
Miroslav Antol, Slovak Telekom
Detail prednášky
13:35 – 13: 55 Prognózovanie výroby FVE
Miroslav Kunsch, Chairman, IPESOFT /
Detail prednášky
14:00 – 14:20 Majú mikrogridy budúcnosť na Slovensku?
Libor Láznička, riaditeľ úseku vývoja, SFÉRA
Detail prednášky
14:25 – 14:45 Microstep - HDO
Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep - HDO
Detail prednášky
14:50 – 15:10 Možnosti využívania dynamickej tarifikácie
Martin Ondko, predseda predstavenstva a GR MAGNA ENERGIA a.s.
Detail prednášky

BLOK III Energetická efektívnosť a flexibilita

15:15 – 15:35 Flexibilita na trhu s elektrinou - skúsenosti a výzvy pre agregátorov
Martin Sliva, projektový koordinátor, OKTE
Detail prednášky
15:35 – 16:00 Prestávka na kávu
Detail prednášky
16:00 – 16:20 Audit energetickej efektívnosti - viac než povinnosť
Oliver Bodzsár, konateľ Creative Energy
Detail prednášky
16:25 – 17:10 Panelová diskusia: Smart metering/smar grid - trendy a stratégie v utilitách
Andrej Juris, Predseda Predstavenstva, Západoslovenská distribučná a.s., člen skupiny E.ON / Marcel Fitere, riaditeľ divízie Asset manažment, Východoslovenská distribučná / Martin Ondko, Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav / Miroslav Kunsch, Chairman, IPESOFT / Peter Ševce, riaditel Slovenskej asociacie pre elektromobilitu / František Pecho, moderátor, SEPS
Detail prednášky

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

* povinný údaj

Partneri podujatia

Generálni partneri IPESOFTMicrostep-HDOSFERA

Hlavní partneri konferencie SEPSSlovak TelekomOKTE

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA