Praktické skúsenosti s implementáciou GDPR (alebo ako uchopiť požiadavky GDPR, aby sme sa vyhli pokutám…)

22.03.2018 Prebieha registrácia

22. 3. 2018, Holiday Inn, Bratislava

S blížiacou sa účinnosťou Nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR)sa zvyšuje nervozita manažmentu organizácií v súvislosti s typickou základnou otázkou: „ako uchopiť požiadavky GDPR, aby sme sa vyhli pokutám...?“Táto otázka je veľmi na mieste. Jednak preto, že Nariadenie je platformovo nezávislá právna norma ktorá neprináša merateľné technické požiadavky, ale tiež aj preto, že výklady a odporúčania sa rôznia. Mnohí sa dnes vydávajú za odborníkov v ochrane údajov len na základe vlastného presvedčenia, že k získaniu kvalifikácie postačí prečítať si text Nariadenia  a niektoré jeho výklady a odporúčania. Hroziace pokuty môžu byť doslova likvidačné, právomoci Úrad sa zvyšujú, pravdepodobne nie je plánovaný sadzobník pokút a ku slovenskej transpozícii GDPR zatiaľ nejestvujú žiadne vykonávacie predpisy.

Konferencia si dáva za cieľ naznačiť rôzne prístupy ku implementácii požiadaviek Nariadenia o ochrane údajov v rôznych typoch organizácií, najmä s ohľadom na rôzne právne základy spracúvania. Po hlavnej časti konferencie sa uskutoční (aj na základe vašich návrhov dlhšia než zvyčajná) panelová diskusia, v ktorej vystúpia uznávaní slovenskí profesionáli pre oblasť ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti.

Program podujatia

I. Praktické skúsenosti s implementáciou GDPR

09.00 - 09.10 Privítanie
Jozef Šupšák, šéfredaktor efocus.sk,
Detail prednášky
09:10 – 09:35 GDPR – Roztrhlo sa vrece s „odborníkmi“. Ako rozoznať kvalitu od nekvality a vysporiadať so spornými odporúčaniami?
Ivan Makatura, Senior Security Consultant, IBM Slovensko /
Detail prednášky
09:40 – 10:05 Možnosti identifikácie spracovateľských operácií a ich riziková analýza
Marek Zeman, vedúci oddelenia bezpečnosti a nových technológií, Tatra banka /
Detail prednášky
10:10 – 10:35 Špecifiká implementácie Nariadenia v organizáciách štátnej správy
Michal Danilák, Founder & CEO, Lewik /
Detail prednášky
10:35 – 11:05 Prestávka na kávu
Detail prednášky
11:05 – 11:30 Praktické skúsenosti z implementácie GDPR v stredne veľkých organizáciách - utility
Robert Maier, analytik, Sféra
Detail prednášky
11:35 – 12:00 Praktické skúsenosti z implementácie GDPR v malých a stredných podnikoch so zameraním na webové stránky, e-shopy a on-line marketing
Miroslav Ilavský, i-Secure
Detail prednášky
12:05 – 12:30 Kedy, ako a aké informácie poskytnúť dotknutej osobe? Čo si od dotknutej osoby vyžiadať? Právne skúsenosti s implementáciou GDPR najmä v oblasti ľudských zdrojov a marketingu
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., advokát a partner, advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala /
Detail prednášky
12:30 - 13:30 OBED/Networking
Detail prednášky

II. Veľká panelová diskusia

13:30 – 16:00 Veľká panelová diskusia: Možné prístupy k riešeniu výziev v súvislosti s GDPR a novým Zákonom o ochrane osobných údajov
Irena Hudecová, Úrad na ochranu osobných údajov SR / Tatiana Valentová, vrchná inšpektorka, Úrad na ochranu osobných údajov SR / JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., advokát a partner, advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala / Michal Danilák, Founder & CEO, Lewik / Diana Legdanová, Security manažér, Východoslovenská Distribučná a.s./ Ivan Makatura, Senior Security Consultant, IBM Slovensko / Jaroslav Oster, moderátor, Info consult
Detail prednášky
16:00 - 16:15 Ukončenie konferencie
Detail prednášky

Komentáre

  • Nebol pridaný žiadny komentár

Pridať komentár

* povinný údaj

Partneri podujatia

© 2011 eFOCUS.sk, Všetky práva vyhradené.

Webdesign by KREA